0746.328.321

Contactează-ne!

Este important să înțelegem că, în majoritatea companiilor, departamentele de contabilitate și resurse umane sunt separate și au specialiști dedicați fiecărui domeniu pentru a asigura o gestionare eficientă și conformă a acestora. Cu toate acestea, pot exista situații în care contabilii și profesioniștii în resurse umane colaborează pentru a aborda probleme care implică aspecte financiare și de resurse umane în același timp.

Un contabil poate fi implicat în anumite aspecte ale activității de resurse umane, dar există limite clare în ceea ce privește competența și rolul principal al unui contabil. În general, contabilii se concentrează pe gestionarea aspectelor financiare și contabile ale unei organizații, cum ar fi contabilitatea financiară, raportarea fiscală, gestionarea salariilor și a impozitelor. Cu toate acestea, pot exista situații în care abilitățile unui contabil pot fi utile în domeniul resurselor umane în anumite circumstanțe: salarizare, activități de operare electronică a personalului.

Prin Legea nr. 213/2020, în Codul muncii a intrat o prevedere nouă ce vizează modul în care un angajator își poate organiza activitatea de resurse umane și salarizare, respectiv:

"Articolul 341

(1) Fiecare angajator are dreptul de a-și organiza activitatea de resurse umane și salarizare în următoarele moduri:

 1. a)prin asumarea de către angajator a atribuțiilor specifice;
 2. b)prin desemnarea unuia sau mai multor angajați cărora să le repartizeze, prin fișa postului, atribuții privind activitatea de resurse umane și salarizare;
 3. c)prin contractarea unor servicii externe specializate în resurse umane și salarizare.

(2) Serviciile externe specializate în resurse umane și salarizare vor fi coordonate de către un expert în legislația muncii".

Această modificare legislativă a creat numeroase discuții în rândul celor care se ocupă la acest moment de salarizare. Mulți contabili și-au pus problema, mai exact, dacă legea nouă îi condiționează să se specializeze, dacă îi limitează cu privire la activitatea desfășurată pentru anumite firme, dacă e nevoie să se califice ca expert în legislația muncii etc. 

Articolul le expune firmelor, practic, trei variante de lucru, dintre care primele două presupun organizarea la nivel intern, iar a a treia presupune apelarea la serviciilor unor terți care să se ocupe de salarizare și resurse umane. În practică, lucrurile oricum se întâmplă deja în acest fel: de la caz la caz, în funcție de dimensiunea firmelor, de obiectul de activitate etc., salarizarea ori se face de către cineva angajat în firmă, ori de o persoană/firmă terță.

A treia variantă presupune, în viziunea din Legea nr. 213/2020, contractarea unor terți care sunt specializați pe resurse umane și salarizare. Doar că aceeași prevedere spune că acele servicii externe trebuie coordonate de un expert în legislația muncii. 

În acest context, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a transmis, printr-un comunicat de presă, că experții contabili au competența necesară pentru a desfășura astfel de activități.

În susținerea acestei idei, CECCAR folosește ca argument faptul că “legea generală se aplică numai unde legea specială nu dispune”, iar, în acest caz, Legea nr. 213/2020 are caracter de normă generală, în timp ce OG 65/1994 are caracter de normă specială.

Potrivit Ordonanței Guvernului 65/1994, un expert contabil sau o societate de contabilitate se poate ocupa, pentru un angajator, de:         

 • activități de evidență electronică a personalului (transmiterea de informații despre relația de muncă dintre angajator și salariat prin aplicația Revisal);
 • calculul de impozite, taxe și contribuții (de exemplu, taxele salariale);
 • întocmirea și depunerea de declarații fiscale (de exemplu, cele ce vizează taxele salariale);
 • activități de salarizare (în esență, plata salariilor și a taxelor aferente la termenele legale, în modalitățile prevăzute de legislație, efectuarea de rețineri din salarii).

Un contabil autorizat poate, în baza aceluiași act normativ, să se ocupe de gestionarea Revisal-ului și de salarizare.  

Ce atribuții au specialiștii in resurse umane?

Activitatea de resurse umane a unui angajator include, în esență, mult mai multe aspecte ce țin de relația de muncă, aceasta fiind gestionată, de obicei, de un inspector în resurse umane/expert legislatia muncii. Pentru aceste ocupații există actualmente standarde ocupaționale disponibile la Autoritatea Națională pentru Calificări din cadrul Ministerului Educației.     

Astfel, specialiștii în resurse umane se ocupă, în principal, de:     

 • întocmirea Registrului general de evidență a salariaților și transmiterea către  autoritățile muncii;
 • întocmirea documentelor de evidență a personalului și a documentelor ce țin de evidența muncii;
 • gestionarea și arhivarea documentelor de evidență a personalului și de evidență a muncii;
 • consiliera salariaților și potențialilor candidați la angajare referitor la desfășurarea relațiilor de muncă și a documentelor ce trebuie întocmite;
 • identificarea necesarului de personal și întocmirea documentelor care urmează a fi folosite la recrutarea și selecția de personal;
 • întocmirea statului de plată pentru personalul angajat și a documentelor aferente statului de plată;
 • întocmirea și gestionarea bazei de date de personal.

În plus, activitatea de resurse umane mai include și aspecte precum evaluarea performanțelor salariaților, motivarea lor, pregătirea și integrarea celor nou-angajați, stabilirea fișelor de post, primirea plângerilor de la lucrători sau chiar derularea cercetării disciplinare prealabile.       

Prin urmare, activitatea de resurse umane poate fi gestionată de un contabil dacă este specializat și în acest domeniu de activitate. Altfel, contabilul se poate ocupa doar de salarizare și Revisal și este nevoie de o persoană specializată în resurse umane pentru a se ocupa de celelalte chestiuni amintite.  


"Pentru angajați fericiți și afaceri prospere!"

5968764
Sidebar