Resurse umane

Este contractul colectiv de munca obligatoriu?

Contractul colectiv de munca, conform Codului Muncii, reprezinta o conventie scrisa incheiata intre angajator sau organizatia patronala si angajati, reprezentati prin sindicate sau in alt mod legal. Acest tip de contract prevede clauzele clare legate de conditiile de munca, salarizare, concediu, sanatate si securitate in munca, dar si alte drepturi si obligatii in ceea ce priveste locul de munca.

Legislatie

 Contractul colectiv de munca (CCM) este reglementat de Codul Muncii (Legea nr. 53/2003, actualizata in octombrie 2022) si de Legea Dialogului Social (Legea nr. 62/2011 republicata, modificata si completata, cel mai recent in decembrie 2022). La acestea se adauga Legea nr. 26/2023 care aduce unele completari Codului Muncii (vezi mai jos). 

Ce e important de mentionat este faptul ca, asa cum arata art. 229 din Codul Muncii, negocierea contractului colectiv de munca este obligatorie, exceptand cazul in care compania respectiva are mai putin de 10 angajati. Totodata, contractele colective de munca sunt valabile pentru toti salariatii unei companii. 

 

Codul Muncii

Codul muncii reglementeaza dreptul angajatilor de a se coaliza pentru a solicita incheierea contractului colectiv de munca sau negocierea/renegocierea sa. 

La aceste prevederi se adauga schimbarile aduse de Legea nr. 26/2023 prin modificarile asupra articolelor nr. 34 si 260:

 • La articolul nr. 34 alineatul 6^1 spune ca in caz de insolventa, faliment sau lichidare, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar este obligat sa elibereze angajatilor, in termen de maximum 60 de zile calendaristice, un document care sa demonstreze activitatea desfasurata de acestia, sa inceteze si sa transmita in Registrul General de Evidenta a Salariatilor incetarea contractelor individuale de munca;
 • La articolul nr. 260 alineatul nr. 1, dupa litera s) se introduce s^1) care spune ca incalcarea prevederilor din articol nr. 34 alineatul 6^1 se sanctioneaza cu o amenda cuprinsa intre 300 si 1.000 de lei. 

Legea Dialogului Social

Obiectivul contract colectiv de munca 2023 este sa protejeze drepturile angajatilor de conflicte interne si sa preintampine accidentele de munca. Legea Dialogului Social stabileste articole privind organizarea contractului colectiv de munca, negocierea sa, drepturi, obligatii, sanctiuni. Aparuta pentru prima oara in 2011, aceasta lege a fost modificata de curand, prin Legea nr. 367/2022, intrata in vigoare la data de 25 decembrie 2022. 

Potrivit noului act normativ, se modifica termenul anterior pentru negocierile colective de la 45 de zile calendaristice la 60 de zile calendaristice. Aceasta durata poate fi extinsa prin acordul partilor. De asemenea, apar noi prevederi importante:

 • Negocierea colectiva capata caracter obligatoriu si la nivel de sector de negociere;
 • Debutul negocierilor nu mai este doar la latitudinea angajatorului sau a organizatiei patronale, ci a oricarei parti. Totusi, angajatorul poate fi sanctionat daca nu initiaza negocierile la solicitarea angajatilor sau a unui reprezentant al acestora. Daca anterior sanctiunile erau cuprinse intre 5.000 si 10.000 de lei, modificarile aduse Legii dialogului social propun cresterea limitelor amenzii la 15.000-20.000 de lei;
 • Dupa demararea negocierilor pentru contractul colectiv de munca, angajatorul trebuia sa puna la dispozitia organizatiilor sindicale si/sau reprezentantilor angajatilor situatia economica la zi, precum si situatia ocuparii fortei de munca. Prin schimbarea intrata in vigoare in decembrie 2022, angajatorul trebuie sa ofere mult mai multe informatii inclusiv:
 • Situatia economica actuala si perspectiva de evolutie a situatiei economico-financiare pe durata contractuala;
 • Situatia, structura si evolutia estimativa a ocuparii fortei de munca si eventualele masuri pe urmatoarea perioada contractuala;
 • Masuri legate de organizarea muncii si programul de lucru pe urmatoarea perioada contractuala;
 • Masuri privind protectia drepturilor angajatilor in caz de transfer a unitatii sau a unei parti a acesteia;
 • Masuri propuse de angajator pentru promovarea unor imbunatatiri a securitatii si sanatatii in munca a salariatilor pe urmatoarea perioada contractuala. 

Totodata, Legea Dialogului Social stabileste cinci elemente pentru negocierea contractului colectiv de munca respectiv:

 • Stabilirea de coeficienti minimi de ierarhizare pe categorii de angajati, avand in vedere standardele ocupationale;
 • Masuri pentru consilierea si evaluarea profesionala a angajatilor;
 • Masuri privind armonizarea vietii de familie cu obiectivele profesionale, timpul de munca si timpul de odihna;
 • Reglementari referitoare la conditiile de lucru si cele ce privesc securitatea si sanatatea in munca a angajatilor;
 • Alte modalitati de informare si consultare a salariatilor, neprevazute in lege.

Ce trebuie sa contina contractul colectiv de munca

Un contract colectiv de munca este un document amplu, care include cateva elemente:

 • Partile contractuale – angajatul si angajatii, prin reprezentantii lor;
 • Dispozitiile generale – referitoare la durata contractului, obligativitatea respectarii sale, informatii pe scurt despre negocierea sa;
 • Informatii referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca;
 • Conditii de munca si protectia muncii;
 • Informatii referitoare la salarizare si alte drepturi salariale;
 • Informatii privind timpul de munca, timpul de odihna si zilele libere conform legii;
 • Formarea si perfectionarea profesionala;
 • Dispozitii finale. 
3-735x440-e1466436263906

Partile contractului colectiv de munca

Multa lume se intreaba daca „mai exista contract colectiv de munca la nivel national”. Raspunsul este „da”, iar acest document continua sa sprijine drepturile angajatilor la nivelul unei organizatii. 

 Asa cum am mentionat anterior, contractul colectiv de munca reprezinta o conventie scrisa intre angajator si angajati, care stabileste clauzele, dar si obligatiile si drepturile partilor. In ceea ce priveste partile contractului colectiv de munca, acestea sunt urmatoarele:

 • Angajatori sau organizatii patronale;
 • Salariati, reprezentati de sindicate sau de alte forme de organizare, asa cum prevede legea.

Patronatele sunt reglementate de Legea Dialogului Social si reprezinta organizatii ale angajatorilor, autonome, fara caracter politic. Acestea au rolul de a apara si promova drepturile si interesele membrilor sai, dar si concurenta loiala. Organizatiile patronale se constituie prin asociere libera, in functie de sectoarele de activitate, la nivel teritorial sau national. Fiecare patronat isi desfasoara activitatea in baza unui regulament propriu. Totodata, doua sau mai multe patronate se pot asocia in federatii patronale. La randul lor, doua sau mai multe federatii patronale pot contitui o confederatie patronala.

In acelasi timp, sindicatele sunt reglementate de Codul Muncii si reprezinta asociatii care au rolul de a apara drepturile angajatilor si de a promova interesele profesionale ale acestora. Sindicatele sunt constituite prin asociere libera, in functie de sectoarele de activitate. Tot sindicatele participa la negocierea contractelor colective de munca si, la cerere, ii pot reprezenta pe angajati in cazul conflictelor la locul de munca. La fel ca patronatele, si sindicatele se pot asocia in federatii sindicale sau confederatii sindicale.

Conform legii, la incheierea contractelor colective de munca partile sunt considerate libere si egale. Acestea vor negocia clauzele, tinand cont de drepturile si obligatiile fiecarei parti implicate.

 

Actele necesare pentru a inregistra contractele colective de munca

Pentru a inregistra la ITM un contract colectiv de munca, este nevoie de urmatoarele documente:

 • Copie dupa certificatul de inregistrare la ONRC (Oficiul National al Registrului Comertului);
 • Copie dupa act constitutiv/statut;
 • Dovada convocarii partilor pentru negociere;
 • Imputernicirile semnate de parti pentru a fi reprezentate in vederea negocierii si semnarii unui contract colectiv de munca;
 • Copie dupa cartea de identitate a persoanelor mandatate sa negocieze contractul;
 • Dovezi de reprezentativitate ale celor doua parti – in cazul existentei unui sindicat, este nevoie de copie dupa sentinta civila (conform Legii dialogului social, nr. 62/2011);
 • Proces-verbal care sa confirme alegerea reprezentantilor salariatilor, impreuna cu semnaturile celor care au participat la alegerea acestora;
 • Procese-verbale ale negocierii intr-un numar de exemplare egal cu numarul partilor semnatare, plus un exemplar pentru depozitar, in care se mentioneaza pozitia partilor;
 • Grila de salarizare.

 

2 thoughts on “Este contractul colectiv de munca obligatoriu?

 1. Viorica P. says:

  Buna ziua! Inteleg din articol ca daca am peste 10 angajati, trebuie sa inchei contract colectiv?

  1. Buna ziua ! Conform Art. 97 din Legea dialogului social, negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităţilor care au cel puţin 10 angajaţi. Rezultă că după ce se aleg reprezentanții salariaților, este obligatorie negocierea contractului colectiv de muncă și nu încheierea acestuia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *