Salarizare

Tot ce trebuie sa stii despre controlul ITM

1.Rolul Inspectoratului Teritorial de Munca

Inspectia Muncii indeplineste functia de autoritate de stat, prin care asigura exercitarea controlului in domeniile relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca si supravegherii pietei.

Activitatea de control a Inspectiei Muncii are ca scop asigurarea respectarii si prevenirea incalcarii dispozitiilor legale referitoare la relatiile de munca, securitate si sanatate in munca dar siprotectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite.

Cadru legislativ:

Controlul ITM este reglementat prin Hotararea de Guvern nr. 1377/2009 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii si prin Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata si actualizata in 2016.

HG nr. 1377/2009 contine prevederi legate de organizarea Inspectiei Muncii, rolul sau, precum si drepturile si obligatiile inspectorului muncii. Legea nr. 108/1999 cu actualizarile sale trateaza atributiile inspectiei muncii, precum si sanctiunile ce pot fi acordate, in cazul constatarii unor nereguli.

La acestea se adauga Legea nr. 337/2018, in care apar anumite interdictii pentru inspectorul ITM, dar si drepturile si indatoririle sale.

In activitatea unui control ITM, putem vorbi despre mai multe atributii, printre care:

 • Controlul relatiilor de munca;
 • Controlarea activitatii si a contractelor individuale de munca;
 • Securitatea si sanatatea in munca.

Suspendisse urna congue blandit per condimentum viverra torquent sapien aliquet ultricies id interdum natoque ullamcorper parturient. Egestas sociosqu adipiscing dictumst viverra lectus cum primis maecenas a a dui justo ac dignissim ac. Taciti suspendisse mi quis parturient suscipit metus habitant et cum elementum montes vestibulum quam vivamus a habitant in hendrerit velit malesuada sagittis ridiculus.

2.Tipuri de control: de fond, tematice, tip campanie

 

In ceea ce priveste domeniul relatiilor de munca, controalele desfasurate de ITM pot fi de trei feluri:

 1. Controale de fond

Acestea au ca obiectiv verificarea modului in care angajatorii aplica prevederile legislatiei muncii, precum si realizarea unei analize de ansamblu a activitatii in domeniul relatiilor de munca, in vederea constientizarii si eliminarii deficientelor constatate la angajator cu privire la respectarea legislatiei muncii;

 1. Controale tematice

Acopera un numar limitat de domenii din cele reglementate de legislatia muncii si se desfasoara intr-o perioada scurta de timp; aceste tipuri de controale ofera o imagine partiala a modului de organizare si desfasurare a activitatii angajatorului, concludenta insa asupra problemei care constituie tema controlului;

III. Controalele tip campanie

Constau in verificare inopinata a unui aspect sau a unui numar limitat de aspecte reglementate de legislatia muncii si se desfasoara pe domenii de activitate, fie la nivel national, fie pe zone geografice.

In urma acestor trei categorii de controale, inspectorii ITM finalizeaza activitatea de control fie prin procese verbale de control sau prin procese verbale de constatare si sanctionare.

In procesele verbale de control se consemneaza constatarile privind nerespectarea prevederilor legale si inspectorii de munca impun ca abaterile constatate in domeniul relatiilor de munca sa fie remediate intr-un timp limitat, dispunand masuri obligatorii, cu termene concrete de realizare. Procesul verbal de control are calitate de act oficial de la data incheierii lui, angajatorul avand obligatia de a indeplini masurile dispuse prin acesta. Prin acelasi proces verbal de control, angajatorul este instiintat cu privire la obligatia de a informa, in scris, Inspectoratul teritorial de munca cu privire la modalitatea de indeplinire a masurilor stabilite.

Prin procesele verbale de constatare si sancționare a contraventiilor se aplica sanctiuni pentru acele fapte de incalcare a prevederilor legislatiei muncii care sunt prevazute de actul normativ ca fiind contraventii.

3.Documentatie necesara pentru un control ITM

Un control neprevazut din partea inspectorilor ITM poate reprezenta o adevarata provocare pentru multe dintre companii. Solutia pentru a nu fi luat prin suprindere de catre inspectorii de munca este ca toate actele pe care acestia ar putea sa le solicite sa fie tot timpul pregatite, mai ales ca, incepand din acesta vara, documentele pot fi cerute si in format electronic, inainte ca inspectorii sa vina la verificari la sediu.

 

 1. Registrul unic de control
 2. Actele constitutive ale angajatorului, precum:
 • Actul constitutiv al societatii;
 • Certificatul de inmatriculare la Registrul comertului;
 • Hotararea judecatoreasca de infiintare;
 • Codul fiscal;
 • Autorizatia de functionare;
 • Acte aditionale de modificare, completare;
 • Procura notariala de imputernicire pentru reprezentantul angajatorului;
 1.  Registrul general de evidenta a salariatilor:
 • documentele de plata a salariilor semnate de salariati;
 • foaia colectiva de prezenta a salariatilor;
 • documente justificative privind acordarea concediilor de odihna, concediilor medicale, concedii pentru ingrijirea copilului, concediilor fara plata, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare;
 • pentru dovedirea existentei unui raport juridic de munca: facturi fiscale, avize de insotire a marfii, monetare, foi de parcurs, registrul de casa, etc;
 • registrul de procese verbale de predare-primire in cazul societatilor de paza;
 • normative de plata in acord in cazul societatilor care practica acest tip de salarizare;
 • dovada depunerii la ITM a registrului general de evidenta al salariatilor in forma electronica;
 • decizia de numire a persoanei care completeaza si transmite datele in registrul general de evidenta a salariatilor (ReviSal) sau contractul cu societatea prestatoare abilitata in acest sens, cu informarea facuta la ITM;
 • planificarea concediilor de odihna.
 1. Dosarele de personal ale salariatilor, care trebuie sa cuprinda:
 • dovada realizarii obligatiei de informare prevazuta la art.17 din Codul Muncii;
 • cerere de angajare;
 • curriculum vitae;
 • acte stare civila;
 • acte de studii şi calificare;
 • fisa de aptitudini;
 • contractul individual de munca care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia potrivit legii, actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi incetarea contractelor individuale de munca
 • avizul medical;
 • fisa postului;
 • acte privind cercetarea si aplicarea sanctiunilor disciplinare;
 • autorizatia de munca (in cazul salariatilor cetateni straini);
 • certificatul de cazier judiciar (unde este cazul);
 1. Contractul colectiv de munca (unde este cazul)
 2. Regulamentul intern
 3. Pentru angajatorii care au ca obiect principal de activitate - selectia si plasarea fortei de munca in strainatate
 • actul constitutiv, din care sa reiasa obiectul de activitate, potrivit art. 5 din Legea nr. 156/2000, modificata si completata;
 • contracte care contin oferte ferme de locuri de munca, incheiate cu persoane juridice, persoane fizice si organizatii patronale din strainatate;     
 • acte doveditoare din care sa rezulte conditiile si modul in care se va desfasura activitatea de mediere: spatiul, dotarile si echipamentele utilizate, numarul, structura si calificarea personalului care presteaza serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de munca ale angajatorilor din strainatate, stabilirea de relatii cu parteneri de mediere straini;
 • organizarea unei banci de date cu privire la ofertele si solicitarile de locuri de munca, precum si informatii referitoare la conditiile de ocupare a acestora si la calificarile si aptitudinile solicitantilor aflati in evidenta;
 • dovada inregistrarii la inspectoratul teritorial de munca;
 • documente ale cetatenilor romani trimisi sa lucreze in strainatate: actul de identitate; pasaportul, paginile cu fotografia si cu viza; carnetul de munca, din care sa rezulte ca i-a incetat activitatea in tara, in conditiile legii; actele de calificare; certificatul de sanatate; contractul de mediere; contractul individual de munca, in limba romana; certificatul de cazier judiciar.
 1. Alte documente necesare efectuarii controlului in domeniul relatiilor de munca.

 

Foarte important de retinut este faptul ca inspectorii ITM pot solicita documentele in format  electronic, inainte de a veni in control, odata cu intrarea in vigoare, din aceasta vara, a Legii 208/2021. Aceasta schimbare a venit la scurt timp dupa ce s-a decis ca incheierea actelor de munca se va putea face si in format electronic prin semnatura electronica.

Trebuie precizat insa ca la verificari, inspectorii de stat, odata ce au cerut in prealabil documentele in format electronic, nu mai pot cere și formatul tiparit al acelorasi

 

Documente solicitate la controlul in domeniul sanatatii si securitati in munca

-          Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente ;

-          Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii ;

-          Decizii interne pentru:

-    personalul cu atributii in domeniul SSM;

-    componenta serviciului de SSM

-    conducatorii locurilor de munca;

-    personalul cu responsabilitati conform NSSM( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat)

-          Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate în Munca (CSSM):

-    decizia de infiintare;

-    raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca;

-    raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor;

-    planul anual de masuri in domaniul SSM si fondul de cheltuieli necesar;

-    programul de activitate al serviciului de SSM

-          Evaluarea riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala la locurile de munca

-          Dosarul medical individual

-          Fisa de aptitudini

-          Inscrierea in fisa de instructaj "Apt pentru lucru la inaltime"

-          Foaia de parcurs

-          Raport de sedinta siguranta circulatiei

-          Nota de comanda reparatii

-          Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati

-          Masuri tehnico oarganizatorice de prevenire alarmare, intreventie, evacuare si prim ajutor

-          Tematici de instruire

-          Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii

-          Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire

-          Fisele individuale de instructaj de protectia muncii

-          Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic

-          Foaie de prezenta

-          Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) si de lucru (EIL), corespunzator riscurilor activitatii

-          Certificate de conformitate pentru EIP si EIL

-          Fise de magazie pentru dotarea cu EIP

-          Documentele care sa ateste ca ET utilizate în cadrul unitatii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii

-          Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalatiilor in functiune

-          Contractul colectiv de munca întocmit la nivelul unitatii(clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munca, regimul pauzelor, munca în schimburi si intensitatea acesteia)

-          Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern

-          Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta

-          Buletine de verificari PRAM

-          Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice ( în vederea stabilirii masurilor specifice de protectie a muncii)

-          Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca( daca sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor)

-          Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor în care se desfasoara activitatea la locurile de munca

-          Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce trebuie autorizate

-          Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase

-          Certificate medicale cu diagnostic "accident"

-          Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca

-          Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie

-          Buletine de verificare metrological a AMC-urilor din dotare

-          Verificarile ISCIR

-          Fisa postului

-          Permisul de lucru cu foc

-          Permis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de explozie

-          Documentul privind protectia la explozie

-          Autorizatie de lucru in zone Ex

-          Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase

-          Plan tehnic de exploatare

-          Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupa caz

-          Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex.compresoare)

-          Programul de revizii si reparatii a ET din dotare

-          Plan de evacuare in caz de urgenta

-          Registre de evidenta a accidentatilor in munca

-          Registre de evidenta a accidentelor usoare

-          Registre de evidenta a incidentelor periculoase

-          Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale

-          Raportare semestriala a accidentelor de munca

-          Registrul de serviciu la bordul navelor

-          Registrul pentru substante toxice

-          Registrul de evidenta a materialelor explozive

-          Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive

-          Cartea tehnica a utilajului

-          Instructiuni de lucru

-          Proces verbal de punere in functiune a schelei

-          Conventiile de lucru

-          Proiectele de executie a constructurilor, ET

-          Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator

-          Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii

-          Materiale necesare informarii si educarii angajatilor

-          Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice

-          Contractele de lucrari

-          Modul de acorare a materialelor igienico sanitare

-          Fisa de expunere la riscuri profesionale

-          Evidenta nominale a angajatilor cu handicap si a celor cu varsta sub 18 ani

-          Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM

-          Registrul unic de control

4.Ce nu trebuie sa arati niciodata la un control ITM

Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) poate veni, in orice moment, in control la sediul angajatorilor, fara nicio instiintare prealabila.Firmele sunt obligate sa puna la dispozitia inspectorilor documente si informatii, in functie de obiectul controlului, riscand altfel amenzi de pana la 10.000 de lei. Cu toate ca inspectorii de la ITM au acces nelimitat la date si documente, totusi trebuie sa stiti ca ei nu au dreptul sa solicite informatii din domenii in care nu au competenta.

 1. Nu arati nimic, daca inspectorul nu isi justifica prezenta

Art. 15 alin. (1) din HG nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric arata ca toata inspectia in domeniul muncii se declanseaza dupa ce este indeplinita o conditie: inspectorul/inspectorii iti arata ordinul de serviciu. Documentul trebuie sa fie completat la toate rubricile – si la data, si la stampila, si la tematica.

Daca nu e completat cum trebuie, nu au ce sa caute. Asta nu inseamna ca trebuie sa te arati cu o mina infricosatoare. Ajunge sa fii ferm. Un pumn de fier in manusa de catifea. Dar arati de la inceput ca iti stii drepturile – si asta e fundamental, esential pentru directia in care o va lua inspectia.

In al doilea rand, inspectorul trebuie sa completeze registrul de control. Regula este cea prevazuta in art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, regula potrivit cu care organele de control au obligatia de a consemna in registru, inaintea inceperii controlului, urmatoarele elemente obligatorii: numele si prenumele persoanelor imputernicite de a efectua controlul, unitatea de care apartin, numarul legitimatiei de control, numarul si data delegatiei/ordinului de deplasare, obiectivele controlului, perioada controlului, perioada controlata, precum si temeiul legal in baza caruia se efectueaza controlul.

Atentie! Exista un regim derogatoriu de la aceasta regula, insa numai pentru combaterea muncii „la negru”. Art. 240 din Codul muncii aduce o derogare, in sensul ca in cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fara forme legale, inspectorii de munca vor completa registrul unic de control dupa efectuarea controlului. Citirea atenta a textului arata ca derogarea este posibila numai pentru depistarea muncii la negru, nu si pentru controale avand alte teme (neinmanarea fiselor de post, calculul eronat al salariilor, refuzul de a compensa orele suplimentare); daca in aceste din urma cazuri nu se completeaza registrul unic de control anterior inceperii controlului, fapta este sanctionata potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii (art. 9 din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control).

In plus, din ordinul de serviciu si din registrul de control selectezi tematica, aspect foarte important pentru ce urmeaza. Pentru ca…

 1. Nu arati ce ti se cere, dar nu face obiectul controlului

O spune de data aceasta chiar Legea 108/1999, la art. 20. Trebuie sa prezinti documentele “necesare controlului sau cercetarii evenimentului”.
Cele care nu fac parte din tematica nu se dau.

 1. Nu arati ce nu ti se cere

Foarte multi intra in amanunte care nu li se cer si nu reusesc decat sa starneasca curiozitatea inspectorilor. Mai grav decat sa arati la cerere documente care nu se justifica e sa arati din proprie initiativa asa ceva.

Exemplu: ti se cer statele de salarii, foarte alambicate, iar tu incepi sa te justifici ca luna asta nu ai avut bani si nu ai platit sporul de noapte, dar vei recupera luna viitoare. Gresit. Lasa-i sa te intrebe. In 80% din cazuri, va spun din experienta, nu o vor face, decat daca au venit „tintit” sa verifice sporul de noapte, in urma unei reclamatii.

 1. Nu arati ce nu e legal sa ti se ceara

Spre exemplu,  ITM nu are competenta in a verifica modul de calcul a contributiilor. Astfel, ca nu trebuie sa arati modul in care ai intocmit declaratia 112, deoarece nu e problema ITM. Nu te justifici de ce ai organizat doar interviu si nu ai organizat concurs sau examen, daca nu esti institutie publica. Nu ii intereseaza pe inspectori de ce ai stabilit asa si nu altfel criteriile de evaluare. In definitiv tu, ca manager, iti stabilesti cum faci performanta.

Nu iti poate cere sa vada daca ai anuntat locurile de munca vacante – aceasta e atributia AJOFM, nu a ITM.

Desigur, pentru a sti ce tine de competent ITM si ce nu ai nevoie de ajutorul unui jurist sau a managerului de resurse umane. Sau pur si simplu citesti atent Legea nr. 108/1999 republicata.

Tot la acest capitol, aducem in discutie dispozitia potrivit careia inspectorii de munca sunt obligati sa nu aiba vreun interes, direct sau indirect, de orice natura ar fi acesta, in entitatile care se afla sub incidenta controlului lor. Daca inspectorul are vreun interes (spre exemplu tocmai l-ai concediat disciplinar pe cumnatul sau, care de altfel te-a amenintat ca”va trimite controlul pe cap” si ca „are el pe un cumnat la ITM”,  e bine sa arati inspectorului ca stii asta.

 1. Nu arati ceea ce nu e de competenta ITM sa verifice

Aici avem un exemplu. In cazul salariatilor este permis cumulul de functii (art. 35).

PFA poate sa aiba mai multi clienti. Este insa posibil cumulul de functii (de fapt de contracte), in sensul ca, la acelasi angajator, o persoana sa fie salariat, dar sa presteze si activitate pe PFA?

Nimic nu interzice aceasta.

ITM interpreteaza nejustificat, in sensul ca PFA nu ar trebui sa desfasoare aceeasi activitate ca si salariatul. Cu alte cuvinte, este admis cumulul contabil (salariat) – psiholog (PFA), dar nu este admis cumulul contabil (salariat) – contabil (PFA).

Nu ni se pare ca exista un argument in favoarea pozitiei ITM, mai ales ca art. 17 OUG nr. 44/2008 privind regimul PFA arata ca o persoana poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA este autorizata. Dar nu aceasta intereseaza in principal acum.

Ne intereseaza faptul ca in caz de cumul, la inspectia ITM se arata contractul de munca si atat. Nu intra in atributiile ITM de a solicita si contractul cu PFA, deci acest contract nu i se prezinta ITM-ului. Eventual Finantelor, dar si aici numai in anumite conditii (daca obiectul controlului vizeaza si acest aspect).

E doar un exemplu, dar atentie: poti refuza sa prezinti si sa explici tot ce nu tine de competenta ITM-ului.

 1. Nu arati ce nu ai

Fara gluma. Spre exemplu, Regulamentul intern, desi este obligatoriu, nu l-ai intocmit. Nu exista sanctiune pentru asta in Codul muncii (ce scapare…!). Inspectorii pot sa dea cel mult, ca masura, sa prezinti Regulamentul intern in termenul stabilit de ei.

Sau: nu ai dovada informarii prealabile la incheierea/modificarea contractului de munca, dar ai contractul de munca sau actul aditional de modificare, semnat, inregistrat, totul in regula. Art. 17 alin. (3) din Codul muncii iti spune ca e suficient, iar daca e nemultumit salariatul se adreseaza instantei, nu Inspectiei Muncii – art. 19 din Codul muncii.

Un aspect pe care, daca legea nu te obliga si nu il ai si nu il arati este cel al masuratorilor, determinarilor sau expertizelor pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, nivel de noxe etc.

Daca pana acum nu au fost necesare si un salariat a solicitat astfel de masuratori, le vei face. Nu le ai acum – nu e problema. ITM le dispune, cheltuielile fiind suportate de catre tine, ca angajator. Problema apare daca trebuiau facute/reinnoite si nu ai reusit aceasta.

 1. Nu arati documente la care nu ai acces chiar atunci

Spre exemplu, omul de la HR sau de la Serviciul intern de prevenire si protectie e plecat la o conferinta la 200 de km si biroul lui cu documente confidentiale e incuiat. Aici nu e rea-credinta, iar daca inspectorii considera ca totusi ar fi, trebuie sa o dovedeasca intr-un eventual litigiu, in conditiile in care, totusi, buna-credinta a angajatorului este prezumata chiar prin lege .

Asa fiind, inspectorii ITM sunt obligati sa faca diferenta corecta dintre imposibilitatea prezentarii documentelor si sustragerea voita de la control. Asta daca vor sa o faca. Daca nu, o va face instanta.

In acest sens reproducem o solutie din alt domeniu, perfect aplicabila insa la o inspectie ITM – mai ales la cea inopinata. E vorba de considerarea ca fiind de rea-credinta a refuzului de a prezenta documentele cerute de inspectia inopinata.

Astfel, la o societate, Garda Financiara a solicitat documente justificative pentru anumite operatiuni. Contabilul era plecat si doar el avea cheia seifului cu documente; anuntat, a spus ca se va prezenta in 30-45 de minute. Cu toate acestea, inspectorii au intocmit proces-verbal de contraventie, bazat pe refuzul de rea-credinta al contribuabilului de a prezenta documentele.

Atat instanta de fond, cat si cea de recurs au anulat procesul-verbal. Tribunalul – instanta care a dat hotararea irevocabila – a motivat astfel: „Intimata (contribuabilul – n.red.) dovedeste imposibilitatea prezentarii documentelor ca urmare a cazului fortuit cu declaratia martorei, recurenta (Garda Financiara – n.red.) bazandu-se doar pe inscrisuri, respectiv procesul-verbal incheiat in conditiile aratate. Este adevarat faptul ca persoanele juridice sunt obligate sa pastreze la sediul declarat documentele justificative care stau la baza inre¬gistrarilor in contabilitate, precum si registrele contabile legale si sa le puna la dispozitia organelor de drept in cadrul exercitarii atributiilor lor legale. Dar prin refuzul reprezentantilor Garzii Financiare de a astepta sosirea contabilului unitatii care avea cheia de la seif unde se aflau documentele, unitatea a fost lipsita de asistenta specialistului in probleme financiare, recurenta incalcand astfel si dispozitiile legale in vigoare la acea data.

Mai mult, fata de desfasurarea reala a faptelor in sensul ca persoanele aflate la sediul societatii si-au manifestat buna intentie de a prezenta la control actele aflate in seiful unitatii, telefonand contabilului care urma sa se pre¬zinte in urmatoarea jumatate de ora, instanta retine ca in cauza (…) nu se poate retine (…) ca este vorba de o fapta savarsita cu vinovatie, ci dimpotriva salariatii prezenti au incercat cu toata bunavointa sa prezinte actele la control odata ce se prezenta si consilierul contabilul autorizat al firmei, dar organele de control, in pofida celor aratate, au incheiat procesul-verbal aplicand si amenda, desi puteau sa constate ca in situatia data nu era o fapta savarsita cu vinovatie, nefiind vorba de un refuz al prezentarii actelor ci de imposibilitatea prezentarii lor pe moment, de vreme ce se aflau incuiate in seiful unitatii, iar cheia se afla la contabilul unitatii ce urma sa se prezinte in fata lor in cel mai scurt timp posibil”.

Motivarea este perfect aplicabila si la controalele ITM la care nu poti sa arati pe loc documentele cerute, din motive precum cel de mai sus, dar si pentru ca o inundatie a distrus anumite documente pe care urmeaza sa le reconstitui, ca se muta punctul de lucru si toate documentele sunt adunate gramada si sigilate in saci etc.

Alteori lucrurile sunt mai grave daca nu ai ce ti se cere. De aceea, bine e sa fii in regula cu toate aspectele a caror omitere constituie contraventie sau infractiune, conform Codului muncii, Legii nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca – de fapt a intregii legislatii privind raporturile de munca.

 1. Nu arati ceea ce a facut obiectul controlului de la ITM in alta perioada

Aici, ca sa fim cinstiti, e discutabil. Dincolo de bunul simt care cere sa nu fii controlat de doua ori pentru aceeasi perioada, totusi, principiul nu este cuprins in vreo lege a muncii, asa cum, bunaoara, este cuprins in Codul de procedura fiscala.

Dar puteti incerca sa invocati un control anterior, cu aceeasi tematica, pe o perioada similara. Sansele sa fiti ascultati sunt mari.

 1. Nu arati ceea ce tine strict de libertatea de decizie a ta ca angajator

Nu te justifici de ce ai disponibilizat pe un salariat si nu pe altul – aceasta e atributia instantei. Dar chiar si instanta poate verifica doar aspectele procedurale, fara sa poata hotari in locul angajatorului.

Intr-o speta s-a aratat ca, deoarece societatile comerciale au deplina autonomie in organizarea si reorganizarea activitatilor economice, este gresita aprecierea facuta in decizia recurata, in sen¬sul ca desfiintarea Compartimentului de Investitii nu este temeinic motivata, deoarece organul de jurisdictie a muncii, in cazul dedus judecatii, nu are competenta de a cenzura motivarea ori ratiunile pentru care un organ de conducere decide asupra masurilor de reorganizare a unei societati comerciale. In cazul analizat reorganizarea activitatii societatii a condus la desfiintarea mai multor posturi, asa incat masura de concediere luata fata de contestator nu se justifica pe pretinsa stare conflictuala ce ar fi existat intre el si conducatorul societatii.

Nu cenzureaza instanta, nu cenzureaza nici ITM. Si nu e cazul sa va ceara justificari.

 

5.Sfaturi in caz de control ITM

Pentru ca acest control ITM să rămână doar o formalitate și pentru a se evita contravențiile, există anumite măsuri de aplicat și acțiuni de urmat. Acestea sunt:

 1. Orarul trebuie afișat mereu și declarat la primărie.
 2. Pontajul trebuie să fie mereu la zi completat de către angajați.
 3. Concediile trebuie planificate conform legislației în avans și gata de prezentat.
 4. Informează-ți constant toți angajații despre programul de lucru și salariul net pe care îl primesc. Inspectorul de Inspecția Muncii poate solicita angajaților să completeze declarații privind salariul net și zilele de lucru, și eventual cât timp petrec la serviciu zilnic.
 5. Oferă inspectorului actele și informațiile solicitate, păstrează discuția pe un ton prietenesc și civilizat, și astfel eviți aplicarea amenzilor.
 6. În cazul în care se constată diferite abateri, inspectorii furnizează informații despre măsurile de implementat pe viitor, până la o dată limită. Ca și angajator, datoria ta este de a pune în aplicare acest plan. 
 7. Controlul ITM se finalizează cu elaborarea Proceselor Verbale de control sau  contravenție, după caz. De asemenea, acestea se notează în Registrul Unic de Control.
 8. Folosește o aplicație de management a pontajului, care conține date referitoare la prezențe, concedii, rapoarte detaliate. Aplicația de pontaj și HR iFlowajută companiile cu evidența prezențelor, gestionarea evenimentelor de tip concediu (toate categoriile), și generarea automată de rapoarte gata completate cu datele necesare în cadrul unui control ITM. Pentru a afla mai multe detalii programează un demo cu un specialist iFlow și află de ce este aceasta soluția perfectă de implementat în compania ta.

Un control ITM se incheie cu intocmirea procesului-verbal de control sau de contraventie si inregistrarea sa in Registrul Unic de Control. Departamentul de resurse umane sau de contabilitate se ocupa de aceste acte. 

Controlul ITM este un eveniment care se va intampla, in mod inevitabil, in viata oricarui business. Organizeaza-te si fii la zi cu actele. Astfel, nu vei avea emotii prea mari la urmatorul control neanuntat. 

6.Sanctiuni

O prima sanctiune apare daca impiedici in orice fel, nelegal si fara argumente valabile, exercitarea controlului ITM. In acest caz, amenda este cuprinsa intre 4.500 si 9.000 de lei. Daca inspectorul remarca nerespectarea unor prevederi legale, este indicat sa fii atent la termenul pana la care trebuie sa achiti amenda. 

Daca o platesti in termen de 48 de ore, vei putea achita doar jumatate din minimul amenzii. Deci, daca ai o amenda de 9.000 de lei, vei plati 1.500 de lei, daca achiti in termen de doua zile (minimul legal este de 3.000 de lei).  

Daca inspectorul recomanda o serie de masuri pe care nu le pui in aplicare, la urmatoarea vizita poate da amenda cuprinsa intre 3.000 si 10.000 de lei, potrivit articolului nr. 319 din 2006. 

Pe de alta parte, daca nu esti de acord cu rezultatul controlului si observi abateri grave, poti depune o contestatie, in termen de 5 zile, la institutia indicata in procesul-verbal de constatare, intocmit de inspectorul muncii. 

In cazuri rare si grave, se poate decide sistarea activitatii. O astfel de decizie consta in interzicerea desfasurarii oricarei activitati, pana la remedierea deficientelor severe constatate. In general, se aplica in cazul unor pericole iminente, ce pot duce la accident de munca sau la imbolnavire profesionala.          

 

 

Related Posts

One thought on “Tot ce trebuie sa stii despre controlul ITM

 1. Grigorescu Elena says:

  Multumim pentru pretioasele informatii!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *