Administrare de personal

Demisia cu preaviz sau fara

Demisia este definita si reglementata in Codul Muncii, articolul 81. Conform normelor, termenul de preaviz este fie cel agreat de parti in contractul individual de munca sau cel agreat in contractele colective de munca. Acesta nu poate depasi 20 de zile lucratoare in cazul salariatilor din pozitii de executie, respectiv 45 in cazul celor cu functie de conducere.

De altfel, in acest interval, salariatii au obligatia de a respecta in continuare termenele contractului de munca (programul, indeplinirea sarcinilor de lucru, respectarea regulamentelor interne etc.). In cazul in care salariatul nu respecta termenul de preaviz, angajatorul poate demara cercetarea lui disciplinara si poate intrerupe contractul in orice moment sau aplica alte sanctiuni. Pe de alta parte, salariatul poate demisiona fara preaviz in cazul in care termenele contractului individual sau colectiv de munca nu au fost respectate de catre angajator.

Daca in timpul preavizului contractul este suspendat, va fi suspendat si preavizul. Asadar, contractul individual de munca poate inceta fie la data in care se termina preavizul, fie in cazul in care angajatorul renunta la termenul acestuia. De asemenea, angajatul are posibilitatea de a demisiona fara preaviz, in cazul in care angajatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale.

Orice salariat are dreptul de a demisiona, indiferent de tipul contractului (pe perioada determinata/ nedeterminata) sau de forma de angajare (cu norma intreaga sau partiala, munca la domiciliu etc.).

In ce priveste notificarea scrisa privind demisia, aceasta este obligatorie, asa cum si angajatorul are obligatia de a notifica in scris salariatul in cazul desfacerii contractului de munca prin concediere. Asadar, salariatul are obligatia de a redacta si inainta demisia direct angajatorului. Obligatorii sunt si acceptarea demisiei de catre angajator si inregistrarea acesteia; in caz contrar, salariatul poate face dovada acesteia prin orice mijloace.

In situatia in care partile convin, incetarea contractului intr-o data anterioara termenului de preaviz, acesta va inceta prin demisie cu renuntarea partiala la termenul de preaviz conform art. 81 alin. 7 din Codul Muncii. In situatia in care salariatul doreste sa revoce demisia si sa continue contractul de munca, poate face acest lucru doar cu acordul angajatorului.

In cazul in care demisia a fost semnata de catre salariat la cererea angajatorului, indiferent de forma de constrangere, salariatul poate sesiza instanta judecatoreasca si solicita anularea demisiei ca act juridic unilateral.

Conform legislatiei, este posibil ca demisia unui salariat sa vina cu obligatia acestuia de a plati daune financiare angajatorului. Aceasta situatie este posibila cand salariatul a urmat cursuri de formare platite de angajator si in contractul sau individual de munca sau intr-o anexa a acestuia a fost stipulata o astfel de clauza.

Obligatiile salariatului

Singura obligatie a salariatului privind demisia este respectarea termenului contractual de preaviz si prezentarea, respectiv prestarea muncii in termenele stabilite in contractul individual de munca. Angajatorul nu poate conditiona demisia de finalizarea anumitor proiecte sau indeplinirea unor obligatii, altele decat cele prevazute in contractul individual de munca incheiat intre salariat si angajator.

In cazul in care angajatul nu respecta acest termen sau nu isi indeplineste sarcinile, angajatorul il poate cerceta disciplinar pentru aceste fapte si poate recurge la actionarea in instanta a salariatului pentru recuperarea eventualelor prejudicii.

  • Nerespectarea perioadei de preaviz

Conform Codului Muncii, pe durata preavizului, contractul individual de munca este inca in vigoare, deci angajatul are obligatia sa isi desfasoare activitatea conform prevederilor mentionate in contract.

Daca salariatul nu respecta preavizul, se considera ca a absentat nemotivat. Astfel, drept consecinta, contractul individual de munca si, implicit, termenul de preaviz pot fi suspendate. Mai mult, angajatul poate fi sanctionat disciplinar in mai multe feluri: avertisment scris, retrogradare din functie si desfacerea contractului de munca din motive disciplinare.

  • Concediul medical in cazul demisiei cu preaviz

Orice angajat are dreptul la concediu medical. Pentru ca in timpul concediului medical se suspenda contractul de munca, perioada in care salariatul este in concediu nu este considerata parte din preaviz.

Altfel spus, dupa terminarea concediului medical, angajatul va intra automat in perioada de preaviz si va efectua restul de zile ramase. Daca un salariat care si-a dat demisia a intrat in concediu medical dupa 5 zile de preaviz, cand se va intoarce din concediu va efectua restul de 15 zile de preaviz ramase.

Obligatiile angajatorului

Fiind un act unilateral, demisiile nu au nevoie de aprobarea angajatorului, ci doar de luarea la cunostinta de catre acesta. Astfel, singura obligatie a angajatorului atunci cand un salariat demisioneaza este aceea de a-i inregistra demisia in registrul de intrari-iesiri, precum si inregistrarea acesteia in Registrul General de Evidenta a Salariatilor (REVISAL).

Refuzul angajatorului de a inregistra demisia si de a respecta termenele contractului individual de munca incheiat cu salariatul poate atrage sanctionarea cu o amenda de 1.500 pana la 3.000 de lei. Mai mult, neinregistrarea demisiei in REVISAL atrage amenzi in valoare de pana la 8.000 lei.

Demisia vs incetarea cu acordul partilor

In cazul in care angajatorul nu are nevoie de serviciile salariatului in perioada de preaviz si decide sa inceteze contractul de munca anterior acestui termen, contractul poate fi  incheiat si cu acordul partilor, la o data stabilita de comun acord.

Incetarea CIM cu acordul partilor nu echivaleaza cu demisia si este reglementata in Codul Muncii, articolul 55, alineatul (b), conform caruia exista 3 situatii posibile in care un contract individual de munca poate inceta:

  • De drept (prin expirarea termenului acestuia, in cazul in care este vorba despre un contract de munca pe perioada determinata);

  • Cu acordul partilor, la o data convenita de acestea;

  • Prin notificarea uneia dintre parti privind renuntarea la drepturile si obligatiile care ii revin contractual, respectiv prin concediere sau demisie.

Concediul in preaviz

Chiar daca un angajat este in preaviz, contractul sau de munca isi produce in continuare efectele, asa cum reiese din art. 81 din Codul muncii. Asadar, angajatul are inclusiv dreptul la concediu, daca cererea sa de concediu este aprobata de angajator.

In cazul unei suspendari a contractului individual de munca, preavizul se prelungeste corespunzator. Concediul de odihna nu va amana desfacerea contractului de munca, acesta nefiind unul din cazurile de suspendare a contractului individual de munca.

Daca salariatul mai are zile de concediu, poate solicita efectuarea acestora si pe durata preavizului. Cererea de concediu trebuie aprobata de catre angajator. In caz contrar, angajatorul va plati zilele de concediu neutilizate odata cu lichidarea pentru ultimul salariu al angajatului.

Tipuri de demisie

Cea mai frecvent utilizata forma de demisie este cea cu preaviz, in conformitate cu prevederile din contractul individual sau colectiv de munca.

Demisia la zi sau fara preaviz poate fi depusa doar in situatii exceptionale. Conform Codului Muncii, articolul 81, termenul de preaviz nu este obligatoriu daca angajatorul decide sa renunte la el sau daca nu isi respecta obligatiile contractuale.

Demisia in perioada de proba

In perioada de proba, contractul de munca poate fi reziliat printr-o simpla notificare scrisa, fara ca angajatul sa fie nevoit sa ramana in perioada de preaviz. Perioada de proba poate fi de maximum 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de maximum 120 de zile pentru cele de conducere. Contractul individual de munca poate fi reziliat in acest mod atat de salariat, cat si de angajator.

Pregatirea pentru momentul demisiei

Indiferent de motivul pentru care vrei sa renunti la locul de munca si care este relatia ta cu angajatorul in momentul demisiei, este important sa iti indeplinesti obligatiile contractuale in perioada de preaviz si sa te prezinti la program.

Pentru ca demisia nu trebuie justificata, ideal ar fi sa nu precizezi in notificarea de demisie care sunt motivele care au determinat aceasta decizie. Le poti discuta direct cu angajatorul, insa fii diplomat si multumeste-i inainte de a parasi biroul in ultima zi de preaviz.

In ce priveste organizarea pentru inlocuirea ta cu un alt angajat, este important sa lasi totul in ordine. De la notarea intr-o agenda sau intr-un document a sarcinilor care trebuie finalizate, asigura-te ca noul angajat va avea totul la indemana si bine organizat atunci cand va incepe sa lucreze.

Model de demisie

Modelul de demisie cu preaviz contine instiintarea catre angajator privind incetarea contractului de munca dupa termenul de preaviz stipulat in acesta. Demisia trebuie sa contina numarul de zile lucratoare ale preavizului. Solicitarea angajatului poate fi consemnata si intr-un act denumit formular de demisie, care contine datele de identificare ale salariatului, functia ocupata in companie, durata preavizului si data la care inceteaza contractul.

Modelul de demisie fara preaviz, utilizat doar in cazul in care angajatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale, cuprinde datele de identificare ale angajatului, functia ocupata, data la care demisia isi produce efectele, dar si motivul pentru care preavizul nu va fi respectat.

Iata cateva exemple de situatii posibile:

  • angajatorul sa nu respecte programul de lucru;
  • sa nu acorde concediu de odihna;
  • sa nu plateasca salariul la data stabilita.

Angajatul poate notifica angajatorul cu privire la incetarea contractului individual de munca si in perioada de proba (pe durata si la finalul acesteia). Scopul preavizului este acela de a-i oferi angajatorului timpul necesar pentru a putea gasi un inlocuitor pentru  munca prestata de angajatul care si-a depus cererea de demisie.

Specialistii in resurse umane de la colorful.hr au intocmit mai jos doua modele de cereri de demisie, cu si fara preaviz, pe care te invitam sa le descarci si sa le personalizezi in functie de nevoile tale.

Cererea de demisie fara preaviz contine instiintarea angajatorului referitoare la aceasta decizie a salariatului, decizie care trebuie argumentata astfel incat sa reiasa motivul pentru care angajatul nu respecta perioada de preaviz.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *