Administrare de personal, Consultanta HR, Diverse, Resurse umane, Salarizare

REGULAMENTUL INTERN. CE TREBUIE SA CONTINA IN 2023?

Va reamintim ca, in conformitate cu prevederile Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Regulamentul intern contine cel putin prevederi referitoare la:
 
a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
d) procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate, 
f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinara;
h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;
i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.
j) reguli referitoare la preaviz;
k) informatii cu privire la politica generala de formare a salariatilor, daca exista.
 
Va reamintim ca Legea nr. 283, intrata in vigoare in 22 octombrie 2022, a modificat radical art. 243 din Codul muncii privind informarea salariatilor!
 
Astfel, conform noilor prevederi, sunteti obligat sa aduceti la cunostinta fiecarui salariat prevederile regulamentului intern, in prima zi de lucru, si sa faceti dovada indeplinirii acestei obligatii. Regulamentul intern poate fi transmis pe suport de hartie sau in format electronic si isi produce efectele fata de salariat de la momentul luarii la cunostinta.
 
Nu este singura noutate. In ultima perioada au aparut mai multe acte normative care vizeaza RI – Legea 376/2022, OUG 117/2022, OUG 57/2022, Legea 144/2022, Legea 361/2022 etc

 

 
  •   procedura de desemnare a persoanei cu atributii in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati
  •   procedura privind identificarea cazurilor de hartuire la locul de munca
  •   procedura de sactionare disciplinara a angajatilor care incalca demnitatea personala a altor angajati
  •   clauza privind obligatia de a stabili programe individualizate de munca la unitatile cu un numar mai mare de 50 de salariati
  •   stabilirea zilelor libere pentru salariatii care apartin unui alt cult religios legal
  •   procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor in contextul modificarii Codului muncii cu privire la consultantul extern vs expert in legislatia muncii
  •  procedura de acces online a salariatilor sau fostilor salariati la datele din ReviSal.

 

PREVEDERI OBLIGATORIU DE INTRODUS IN REGULAMENTUL INTERN!

In acest context legislativ, trebuie sa faceti mentiuni clare in Regulamentul intern privind:
 
1. Protectia datelor personale ale salariatilor
 
Este vorba despre informatii pe care salariatii vi le furnizeaza voluntar in scopul de a beneficia de anumite facilitati oferite de lege. De exemplu: informatii privind starea de graviditate, motivul pentru care refuza detasarea, apartenenta religioasa, daca au sau nu copii in intretinere, evenimente familiale deosebite, diverse situatii personale.
 
2. Politicile de prelucrare a datelor aplicabile la nivelul firmei
 
Intra aici: termene de pastrare a datelor; procedura de stergere/revizuire a datelor personale, selectia datelor personale efectiv necesare angajatorului; perioada de stocare a datelor; scopurile urmarite prin operatiunile de prelucrare a datelor; persoanele care prelucreaza aceste date; fluxurile de date, indicand originea si destinatia datelor etc. 
 
3. Determinarea gradului de monitorizare a activitatii salariatilor
 
Se impun precizari clare legate de modul cum firma supravegheaza activitatea online, video si telefonica a fiecarui salariat sau departament. 
 
4. Garantii privind protectia vietii private si a secretului corespondentei
 
De exemplu: anonimizarea unui astfel de transcript, mentinerea secretului privind identitatea destinatarilor, limitarea doar la elementele de continut care sa vizeze direct interesele firmei etc.
 
5. Regimul juridic al comunicarilor private ale salariatului
 
Precizati noile abateri disciplinare in aceasta sfera: comunicari online in scopuri private, sau dincolo de o anumita durata, sau intr-un anumit interval al programului de lucru etc. 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *