Servicii

Cu o abordare personalizată și orientată către rezultate, ne angajăm să construim relații de încredere și pe termen lung cu clienții noștri.
Suntem aici pentru a fi partenerul dumneavoastră în creșterea și dezvoltarea organizației prin intermediul resurselor umane.
Ne asigurăm că organizația dumneavoastră este conformă cu legislația în vigoare și că implementează cele mai bune practici în domeniu.

Nodalia Group oferă o gamă largă de servicii  si solutii eficiente in domeniul resurselor umane acoperind urmatoarele domenii de expertiza:

Administrarea personalului

• Înregistrarea și gestionarea datelor personale ale angajaților.
• Monitorizarea și actualizarea statutului contractual al angajaților. • Întocmirea și actualizarea dosarelor de personal.
• Pregătirea și gestionarea documentelor necesare la angajare și concediere.

Salarizare și beneficii

·       Procesarea și calcularea salariilor și a altor compensații financiare.
·       Administrarea sistemelor de asigurări sociale și de sănătate.
·       Gestionarea și administrarea planurilor de pensii și beneficii suplimentare.
·       Monitorizarea și aplicarea politicii salariale și a bonusurilor.

Regulamente interne

Evaluarea cerințelor legale și a reglementărilor specifice industriei în care activează organizația.
Elaborarea și actualizarea regulamentelor interne în conformitate cu legislația muncii și cerințele organizației. 
Definirea clară a așteptărilor și normelor de conduită pentru angajați.
Includerea aspectelor legate de drepturile și responsabilitățile angajaților, reguli de prezență, etică profesională, utilizarea echipamentelor și resurselor companiei, confidențialitatea informațiilor etc.

Contracte colective de muncă

·       Identificarea părților implicate in cadrul negocierii collective : angajatorul si membrii sindicatului/ reprezentanti salariatilor
·       Stabilirea obiectivelor si prezentarea propunerilor pentru termenii și condițiile contractului colectiv de muncă
·       Consilierea și informarea angajaților și a managementului cu privire la drepturile și responsabilitățile lor.
·       Asigurarea respectării legislației muncii și a contractelor colective de muncă aplicabile.

Politici de resurse umane

·       Dezvoltarea și implementarea politicilor și procedurilor de resurse umane.
·       Monitorizarea și asigurarea conformității cu politicile interne și reglementările legale.
·       Consilierea și sprijinirea managementului în probleme de gestionare a personalului și de rezolvare a conflictelor.

Fise de post

·       Elaborarea și actualizarea fiselo  r de post pentru fiecare funcție în parte.
·       Definirea atribuțiilor și responsabilităților specifice ale fiecărei poziții.
·       Utilizarea fiselor de post în procesele de recrutare, evaluare a performanțelor și dezvoltare a carierei.